تبلیغات
آرامش کجاست؟ - مطالب هفته چهارم دی 1395
سیگار

بعضی از مردم دربارۀ فرد سیگاری، فکر می‌کنند با فرد معتاد هیچ فرقی نداشته و نباید به هیچ وجه با آن‌ها ازدواج كرد. بعضی هم معتقدند كه سیگاری بودن فرد عیب به حساب نمی‌آید و مشكلی در زندگی مشترک به وجود نمی‌آورد. واقعاً ازدواج با فرد سیگاری درست نیست؟ در این زمینه در ضمن پاسخ‌گویی به سؤال کاربر، به...

ادامه مطلب
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ : چهارشنبه 29 دی 1395 | توسط : رهروان ولایت
انفجار

در فرهنگ دینی، یکی از با اهمیّت‌ترین ساختارهای اجتماعی را می‌توان خانواده دانست؛ این ساختار آن قدر دارای ارزش است که هر آنچه بقای آن را تهدید نماید، نزد خداوند متعال مبغوض خواهد بود. خانواده اکسیری از عشق است که افراد می‌توانند در آن به سکینه و آرامشی دست یابند که در هیچ جای دیگر دست یافتنی نیست و...

ادامه مطلب
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ : چهارشنبه 29 دی 1395 | توسط : رهروان ولایت
تنهایی

بنده خانمی هستم که چند ماهی است که با همسرم ازدواج کردم. متأسفانه چند بار متوجه شدم که همسرم به دور از چشم من، فیلم‌های نامشروع می‌بیند. چند بار از او خواستم که این کار را ترک کند، ولی تأثیری نداشته است و هر بار قول داده که آن را ترک کند، سر قول خود نمانده است. این کار او مرا آزار می‌دهد و نمی‌دانم...

ادامه مطلب
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ : چهارشنبه 29 دی 1395 | توسط : رهروان ولایت
محبت به فرزند

محبت از آن دسته مواردی است که کمبودش تا هر زمان که باشد اثر نامطلوب خود را نشان خواهد داد و گاه آثار مخرب جبران‌ناپذیری را با خود به همراه خواهد آورد؛ بنابراین بر والدین به عنوان اصلی‌ترین رکن محبتی خانواده نسبت به فرزندان، لازم است که در تامین این موردِ مهم، غفلت نورزند و کوتاهی نکنند و از آسیب‌...

ادامه مطلب
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ : چهارشنبه 29 دی 1395 | توسط : رهروان ولایت
مشکلات یک زن برونگرا با شوهر درونگرا

ﺗﻔﺎوت ھﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﯿﺎن ھﻤﺴﺮان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در راﺑﻄﻪ آﻧﮫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ، ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮھﯿﺎھﻮ و ﭘﺮﺷﻮری دارد، ھﻤﺴﺮی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺎن زﻧﺪﮔﯽ آرام ﺗﺮ و ﺑﯽ ﺳﺮوﺻﺪاﺗﺮی اﺳﺖ. ازدواج این دو که از این لحاظ هیچ وجه تشابهی با هم ندارند بی مشکل نیست. ھﻤﻪ ﻣﺎ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ‌ای...

ادامه مطلب
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ : چهارشنبه 29 دی 1395 | توسط : رهروان ولایت
  • تعداد کل صفحات : 2  صفحات :
  • 1  
  • 2